zastrcka uzatvorena

Firma D.A.L.I.-M.N., s.r.o. bola založená v marci 1997 a od r. 1999 sídli vo vlastnom areáli v obci Tureň, okres Senec. D.A.L.I.-MN., s.r.o. zastupuje slovinský výrobný závod TAB, d.d. MEŽICA, ktorého bohatá výrobná história sa začala písať v r. 1965 založením závodu. TAB MEŽICA má vlastný vývoj i vlastné know-how. Batérie vyrábané v tomto závode sú špičkovej kvality, o čom svedčia vydané certifikáty ISO 9001 a ISO 14001.

Prostredníctvom firmy D.A.L.I.-M.N., s.r.o má TAB MEŽICA strategický záujem presadzovať svoje výrobky na slovenskom trhu. Naša firma garantuje kvalitu aku-batérií (staničných, trakčných, štartovacích) vyrábaných v TAB MEŽICA a poskytuje všetky súvisiace služby. D.A.L.I.-M.N., s.r.o. úzko spolupracuje s Ministerstvom hospodárstva SR v oblasti energetického hospodárstva. V zozname organizácií spolupracujúcich s Ministerstvom hospodárstva SR sme zaregistrovaní pod p.č. 119.

SPOLUPRÁCA

zastrcka nas tim2

Naša firma má vynikajúci pracovný tím, ktorý realizuje všetko: od projektovania, dodávky, montáže batérií, ich prevádzkovania, údržby, revízie, zberu, prepravy až po zabezpečenie ekologickej likvidácie opotrebovaných batérií. Ekologickú likvidáciu vykonáva pre našu firmu spoločnosť MACH TRADE s.r.o., Sereď.

D.A.L.I.-M.N., s.r.o. má vybudovanú servisnú sieť zmluvných partnerov v Púchove, Bratislave a Košiciach. Vďaka vybudovaným servisným strediskám sme schopní vykonať servisný zásah do 24 hodín. Naša spolupráca so zákazníkom nekončí uskutočnením dodávky. Odbornú spoluprácu našej firmy so zákazníkom považujeme za veľmi dôležitú. Uskutočňujeme ju formou odborného zaškolenia pracovníkov odberateľa našou spoločnosťou až po zaškolenie priamo v slovinskom výrobnom závode TAB MEŽICA. Firmy sú si po zaškolení schopné vykonať servis na požadovanej úrovni samé.

ZMLUVNÍ PARTNERI

zastrcka filozofia zlta

V záujme uspokojenia akýchkoľvek požiadaviek zákazníka považujeme za potrebné, aby dostal všetko, čo sa týka batérií na jednom mieste. Uzavreli sme preto kontrakty s rôznymi dodávateľmi nabíjačiek, vybíjačiek, jednosmerných rozvádzačov, monitoringu, UPS. Sme zároveň výhradným zástupcom spoločnosti Končar na Slovensku.

BATÉRIE

ELEKTROMERY

VYSOKONAPÄŤOVÉ SPÍNACIE ZARIADENIA

TRANSFORMATORY

SLUŽBY

CERTIFIKÁTY