Monitoring

Monitorovací systém LOGY je určený pre:

  • Energetický monitoring
  • Monitoring batérií
  • Hydrologický monitoring
  • Geologický monitoring
  • Hlavné výhody LOGY:

  • Kvalita nameraných dát
  • Zber a vyhodnocovanie údajov v reálnom čase
  • Modulárnosť systému