Servis stacionárnych batérií

Stacionárne batérie

Sortiment batérií vo veľmi silnom zastúpení dopĺňajú stacionárne batérie TAB určené pre telekomunikačné zariadenia, počítače, núdzové osvetlenie, alarm, kontrolné a monitorovacie systémy v elektrárňach a rozvodniach, v železničných staniciach, na letiskách a iných strategických podnikoch.

V rámci realizácie stacionárnych batérií riešime kompletnú dodávku tovarov a služieb.

 • Začíname vždy od podlahy, t.j. v prípade starších stavieb, kde je podlaha akumulátorovne pôvodná, navrhujeme ošetrenie povrchu ochranným náterom, ktorý zabraňuje vsiaknutiu kyseliny do podlahy
 • Demontáž starých batérií a stojanov
 • Ekologická likvidácia
 • Súčasťou montáže je výroba dodávka stojanu batérie
 • Samotné články, resp. bloky stacionárnej batérie
 • V prípade požiadaviek zákazníka realizujeme výmenu kábeláže, istenia, nabíjačov….
 • Montáž nových batérií a uvedenie do prevádzky

V neposlednom rade ponúkame riešenia pre udržanie správnych prevádzkových podmienok ako je odvetrávanie akumulátorových miestností, dodávka detekčných systémov upozorňujúcich na prítomnosť zvýšených nebezpečných hodnôt v ovzduší.

Služby:

 • Autorizovaný servis a opravy stacionárnych batérií a nabíjacích zariadení
 • Vykonávanie mimoriadnych opráv v prípade vyskytnutia nepredvídateľnej udalosti
 • Technická podpora a zaškolenie obsluhy
 • Pravidelné revízie
 • Kapacitné skúšky
 • Monitoring batérií
 • Kontrola nastavených nabíjacích a prevádzkových hodnôt
 • Vystavenie skúšobných protokolov