Kontakt

D.A.L.I. – M.N., s.r.o.

Tureň 385
903 01 Tureň
Slovenská republika

IČO : 35713208
IČ DPH : SK 202021791

tel : 02/45918080

ekonómka : 02/459 18240

konateľ : 0903 727 188

obchodný riaditeľ : 0914 200 700

obchod a servis - batérie : 0902 358 344

technická podpora : 0903 980 083, 0903 407 782

e-mail : tab-mezica@tab-mezica.sk