SLUŽBY

Kvalifikovaní profesionáli tímu D.A.L.I.-M.N. sú pre Vás k dispozícii v prípade potreby doplnkových služieb súvisiacich s portfóliom produktov.

 

Radi pre Vás zabezpečíme:

 

•  Revízie trakčných a staničných akumulátorov

•  Montáže staničných batérií

•  Demontáž a likvidáciu starých akumulátorov

•  Technické prehliadky

•  Pravidelnú údržbu zariadení

•  Kapacitné skúšky

•  Záručný a pozáručný servis

•  Opravy

•  Školenia a poradenstvo

DaliMN Služby