Transformátory pre špeciálne použitie

Pre účely pripravovania testovacích bodov a laboratórií produkujeme prístrojové transformátory na špeciálne použitie. Pri nich je zvýraznený dizajn, špecifické znalosti a expertíza v oblasti precízneho merania a izolácie vysokého napätia.
• Štandardné (precízne) prúdové a prístrojové transformátory napätia – používané v testovacích laboratóriách na precízne meranie napätia, prúdu a výkonu v širokom rozpätí. Ich hlavné črty sú najmä veľmi vysoké triedy presnosti a široký rozsah transformačných pomerov.

• Testovacie transformátory vysokého napätia – používané ako zdroje vysokého napätia v testovacích laboratóriách a obvykle bývajú jednoducho izolované. Zmena výstupu hodnoty vysokého napätia je umožnená pomocou spájania testovacieho transformátora do striedavého zdroja napätia

• Prúdové zdroje – špeciálne navrhované transformátory, ktoré pri nízkom napätí poskytujú prúdy v požadovanej hodnote (0,1 – 20 kA) pre merania triedy presnosti, ako aj pre merania nárastu teploty prúdových transformátorov a ďalších zariadení.

• Reaktor kompenzujúci vysoké napätie – využívaný na kompenzáciu vysoko-kapacitného zaťaženia a redukciu kapacitného prúdu v testovacom obvode. Je preňho charakteristické unikátne jadro a dizajn izolačného systému. Parciálne výboje týchto reaktorov sú pod úrovňou rozpoznateľnosti (2 pC).

ASI-4000 prúdový zdroj a NNST-4000 prúdový transformátor

ASI 4000

PVT-500 – voltážny transformátor

2 PVT

NVKU – voltážny transformátor

Naponske normale

IT – Testing transformátor

IT – Testing transformer

AGI-38 – SN Prúdový

AGI

VNP – Vysokovoltážny kompenzačný reaktor

VNP - High Voltage Compensating Reactor