Vysokonapäťové transformátory

Vysokonapäťové prístrojové transformátory hrajú dôležitú úlohu v prenosovej a distribučnej sieti, kde sa používajú na izoláciu meracích a ochranných zariadení od vysokého napätia, ako aj pre transformáciu merania prúdov a napätia na hodnoty primerané na meranie a nástrojov ochrany v rámci definovaných tried presnosti. • Pri úrovniach napätia od Um=72,5 kV do Um=800 kV
• Flexibilný dizajn – pripravenosť a ochota vyhovieť požiadavkám zákazníkov
• Výroba prístrojových transformátorov od roku 1947
• Navrhnuté na najmenej 50 rokov životnosti
• Bez potreby údržby 

Prúdové transformátory AGU

AGU transformatory

Induktívne prístrojové transformátory napätia VPU

Indukttivny transformator VPU

Kapacitné prístrojové transformátory
  VCU

VCU transformator

Kombinované prístrojové meracie transformátory VAU

Kombinované prístrojové meracie transformátory

Väzobné kondenzátory CCU

Väzbové kondenzátory

Vysokonapäťové transformátory VPT

VPT transformátory