Vysokovoltážne vypínače

Vysokonapäťové vonkajšie SF6 ističe typu 7E1/7E2 využívajú novo vyvinuté prerušovacie komory.
Prerušovacia komora obsahuje izolačnú trysku a dvojstupňový explozívny valec. Tepelná energia je používaná na dodatočnú kompresiu potrebnú na krátkodobé prerušovanie prúdov, čo znamená, že na mechanizmus prerušovania spojenia môžu byť použité nízko energetické motorové pružiny alebo elektrohydraulický pohon.
Ovládací mechanizmus je navrhnutý spôsobom, ktorý s jeho naakumulovanou energiou, cez hlavný mechanizmus a pomocný kontrolný mechanizmus, zabezpečuje, že sú dosahované všetky IEC – predpísané striedavé cykly.
V podstate je mechanizmus kombináciou dvoch častí – hlavná a pomocná kinematická reťaz. Hlavná kinematická reťaz transformuje elektrickú energiu na mechanickú, nasledovne ju akumuluje, a ak je to potrebné, rýchlo a precízne ju uvoľňuje a transformuje do presných pohybov výstupnej páky mechanizmu a udržiava mechanizmus v stálych konečných pozíciách. Pomocná kinematická reťaz zabezpečuje logický a automatický sled pracovných operácií hlavnej kinematickej reťaze (napr. ju kontroluje).
Základné časti ističa sú pilierové stĺpce a základňa s riadiacou skriňou. Tieto základné časti sú kompletne dokončené, naladené a testované v továrni. Pilierový stĺpik je vyrobený z prerušovacej komory, podporného izolátora a súpravy kľukového puzdra. Predstavuje samostatnú plynovú nádobu. Táto nádoba je v továrni vysávaný a následne naplnený plynom SF6 pri pretlaku 0,5 baru.
Základňa s operačným mechanizmom a kontrolnou skrinkou tiež reprezentuje kompletnú jednotku, s prispôsobenými parametrami, ktoré ju pripravia na inštaláciu.
Na základe dizajnu, istič môže byť vybavený buď s jedným operačným mechanizmom s možnosťou trojpólového automatického opätovného zapínania, alebo s tromi operačnými mechanizmami (jeden pre každý pilier) s možnosťou jednoduchých alebo trojpólových systémov automatického opätovného zapínania.
Ističe sú navrhnuté, vyrábané a testované podľa noriem IEC 62271-1 a 62271-100.

Vysokonapäťové vonkajšie SF6 ističe typu 7E1/7E2 využívajú novo vyvinuté prerušovacie komory.
Prerušovacia komora obsahuje izolačnú trysku a dvojstupňový explozívny valec. Tepelná energia je používaná na dodatočnú kompresiu potrebnú na krátkodobé prerušovanie prúdov, čo znamená, že na mechanizmus prerušovania spojenia môžu byť použité nízko energetické motorové pružiny alebo elektrohydraulický pohon.
Ovládací mechanizmus je navrhnutý spôsobom, ktorý s jeho naakumulovanou energiou, cez hlavný mechanizmus a pomocný kontrolný mechanizmus, zabezpečuje, že sú dosahované všetky IEC – predpísané striedavé cykly.
V podstate je mechanizmus kombináciou dvoch častí – hlavná a pomocná kinematická reťaz. Hlavná kinematická reťaz transformuje elektrickú energiu na mechanickú, nasledovne ju akumuluje, a ak je to potrebné, rýchlo a precízne ju uvoľňuje a transformuje do presných pohybov výstupnej páky mechanizmu a udržiava mechanizmus v stálych konečných pozíciách. Pomocná kinematická reťaz zabezpečuje logický a automatický sled pracovných operácií hlavnej kinematickej reťaze (napr. ju kontroluje).
Základné časti ističa sú pilierové stĺpce a základňa s riadiacou skriňou. Tieto základné časti sú kompletne dokončené, naladené a testované v továrni. Pilierový stĺpik je vyrobený z prerušovacej komory, podporného izolátora a súpravy kľukového puzdra. Predstavuje samostatnú plynovú nádobu. Táto nádoba je v továrni vysávaný a následne naplnený plynom SF6 pri pretlaku 0,5 baru.
Základňa s operačným mechanizmom a kontrolnou skrinkou tiež reprezentuje kompletnú jednotku, s prispôsobenými parametrami, ktoré ju pripravia na inštaláciu.
Na základe dizajnu, istič môže byť vybavený buď s jedným operačným mechanizmom s možnosťou trojpólového automatického opätovného zapínania, alebo s tromi operačnými mechanizmami (jeden pre každý pilier) s možnosťou jednoduchých alebo trojpólových systémov automatického opätovného zapínania.
Ističe sú navrhnuté, vyrábané a testované podľa noriem IEC 62271-1 a 62271-100.